Doktorand vid fakulteten bloggar åt nationell samordnare

Harald Gegner är kommundoktorand. Han arbetar som utvecklingssekreterare inom
socialförvaltningen i Lunds kommun och är antagen som doktorand i Socialt arbete vid Malmö högskola. Harald har i veckan skrivit ett blogginlägg på Sociala barn- och ungdomsvårdens blogg – en blogg från den nationella samordnaren om vad det innebär att vara kommundoktorand.

Vad är och vad gör en kommundoktorand?

Mitt personliga intresse för det viktiga arbete som görs inom den sociala barn- och ungdomsvården har blivit mitt forskningsintresse. Att vara kommundoktorand handlar om att göra både och, dvs. att vara halva arbetstiden i praktiken, i mitt fall inom socialtjänsten i Lund, och att ägna resterande tid åt forskarutbildningen. Detta är möjligt tack vare ett samarbetsprojekt mellan Malmö högskolan och intresserade kommuner i syfte att överbrygga eller minska gapet mellan teori och praktik. Man skulle också kunna säga att det handlar om att integrera kunskaper från forskningen på ett naturligt sätt i praktiken och vise versa… Läs hela blogginlägget 

Kommentera