Workshop: Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

Möjligheter och utmaningar i handledarskapet

I höst, 6-7 oktober, arrangerar Institutionen för vårdvetenskap en workshop som vänder sig till lärare, handledare och chefer med intresse för peer learning som handledningsmodell i verksamhetsförlagd utbildning. Dagarna bjuder på föreläsningar som varvas med grupparbete, konkreta exempel och diskussioner. Från institutionen föreläser Elisabeth Carlson, Marie Stenberg och Frida Nygren.

Är du nyfiken på workshopen kan du ladda ner programmet här.

Kommentera