Ny bok: Sexualitet och socialt arbete

sexualitet-bokHans Knutagård, universitetsadjunkt vid Institutionen för socialt arbete, har kommit ut med en ny bok Sexualitet och socialt arbete.

Frågor om sexualitet påverkar alla och därför är ämnet också viktigt i det vardagliga arbetet inom exempelvis socialtjänst, hälso- och sjukvård och frivilligorganisationer. Det är en utmaning för socialarbetare att förstå den inneboende komplexiteten i sexualitet och socialt arbete, inte minst eftersom tolkningar kan variera från person till person. Sexualitet och socialt arbete utforskar, utifrån ett tvärdisciplinärt perspektiv och med aktuell forskning och teoribildning som bas, sexualitetens roll i praktiskt socialt arbete.
 Läs mer om boken här!

Kommentera