Delaktighet och tillgänglighet i våra vanligaste ljudmiljöer

Ett flervetenskapligt forskningsseminarium

Under seminariet presenteras och diskuteras aktuell forskning om ljud, ljudmiljöer, dövhet, hörselnedsättning och delaktighet. En kommande flervetenskaplig antologi om ljudmiljöer presenteras.

Ur programmet:

  • Annerledeshet som ressurs – Per Koren Solvang, professor, Högskolan i Oslo och Akershus
  • Det fungerar ju så bra! – Ingela Holmström, forskare vid Avdelningen för teckenspråk och svenska som andraspråk för döva, Stockholms universitet
  • Migranters delaktighet – Ingrid Runesson, forskare, Institutionen för socialt arbete, Malmö högskola.

Tid och plats:

30 maj 12.45–17.30
LUX Helgonavägen 3 i Lund.

Se inbjudan

Kommentera