STYRKA – samverkan inom välfärdsområdet

Malmö stad och Fakulteten för hälsa och samhälle utvecklade hösten 2015 samverkansorganisationen STYRKA som bland annat arbetar för att Malmö stad ska bli en attraktiv arbetsplats inom välfärdsområdet. Varje termin arrangerar STYRKA temabaserade workshops för anställda inom de olika stadsområdena och för medarbetare på Hälsa och samhälle.

Läs mer om STYRKA

Kommentera