Prefekt till institutionen för vårdvetenskap – förlängd ansökningstid

Institutionen för vårdvetenskap söker ny prefekt och ansökningstiden är förlängd till 2016-05-06. Annonsen hänger på anslagstavlan i kanslikorridoren.

Lämna ett svar