Nya styrdokument

En genomgång av delegationer, arbetsordning, attestordning har nyligen gjorts och nya styrdokument ligger nu på hemsidan om Ledning och styrning: http://mah.se/Om-Malmo-hogskola/styrning/Fakulteter/Om-HS/Ledning-och-styrdokument/

Lämna ett svar