Vet du när trakasserier och kränkningar blir olagliga?

-Om inte erbjuds här ett tillfälle att få reda på det.

Fredagen den 11 mars hålls ett utbildningstillfälle för chefer, medarbetare och studenter om Mänskliga rättigheter och diskrimineringelagen i Aulan på HS . Frågor som kommer att beröras är:

  • När blir trakasserier och kränkningar olagliga?
  • Vem har ansvar att agera?
  • Vilka krav ställs?
  • Vad ska vi fokusera på i det dagliga mötet mellan oss som studenter och medarbetare?

Anmäl dig själv, ta med en kollega  och informera dina studenter!

Anmälan kan göras via denna länk

Lämna ett svar