Glöm inte bibliotekets enkät om öppen forskningsdata

Du som är forskare har väl inte missat chansen att svara på högskolebibliotekets enkät kring öppen forskningsdata?

Svaren är viktiga, för att högskolans stöd i de här frågorna ska kunna bli så bra som möjligt. Professorer, lektorer, postdoktorer och doktorander har fått inbjudan via epost. Tack för din hjälp!

Har du missat enkäten eller vill veta mer?
Hör i så fall av dig till Jonas Fransson: jonas.fransson@mah.se

Lämna ett svar