Jonas Olofsson i Sydsvenskan om dementa personers livshistorier

– När du berättar om dig själv och din historia blir du tydlig som människa. Kan du själv inte berätta är det viktigt att andra kan göra det åt dig, säger Jonas Olofsson i en intervju i Sydsvenskan den 14 december.

Intervjun med Jonas är publicerad intill en längre artikel, som beskriver vikten av att personal runt en dement person får ta del av patientens livshistoria.

Läs intervjun med Jonas här.

Gästprofessuren till Willy Brandts minne firar 15 år – vill du vara med?

Den 25 och 26 januari 2016 arrangeras ett symposium för att fira att det gått 15 år sedan gästprofessuren till Willy Brandts minne instiftades på Malmö högskola, via en donation från Malmö stad.

Merparten av de 23 internationella gästprofessorer som innehaft professuren kommer att delta i symposiet. Intresset är med andra ord stort, men än så länge finns ett fåtal platser kvar. Kanske vill du vara med?

Här kan du läsa mer om symposiet och anmäla dig.

Glöm inte bibliotekets enkät om öppen forskningsdata

Du som är forskare har väl inte missat chansen att svara på högskolebibliotekets enkät kring öppen forskningsdata?

Svaren är viktiga, för att högskolans stöd i de här frågorna ska kunna bli så bra som möjligt. Professorer, lektorer, postdoktorer och doktorander har fått inbjudan via epost. Tack för din hjälp!

Har du missat enkäten eller vill veta mer?
Hör i så fall av dig till Jonas Fransson: jonas.fransson@mah.se