Stockholm Criminology Prize till medarbetare!

Idag kungjordes vilka som får the Stockholm Criminology Prize 2016. En av tre vinnare är professor Per-Olof Wikström, Institute of Criminology, Cambridge University, flitig gäst och föreläsare vid Institutionen för kriminologi i Malmö och partner i vårt komparativa projekt “Social lives and crime. A comparative study of adolescents in Sweden and Great Britain”. 

Motiveringen är:

“Per-Olof Wikström, som är den första svenska kriminolog att vinna Stockholmspriset i kriminologi, visar med sin forskning de mest detaljerade bevisen på den dynamiska process som barn använder sig av dagligdags i relationen med föräldrar, andra närstående och jämnåriga kamrater. Under en tioårig studie av 716 familjer i den etniskt blandade staden Peterborough i England utvecklade Wikström ”Situational Action Theory” som både förfinar och förstärker de slutsatser som tidigare dragits av Hirschi och Widom. I sin studie mätte Wikström ungdomarnas beteende dag-för-dag, var de var, med vem eller vilka och i vilka kriminogena eller moraliskt farliga miljöer de befann sig. På detta sätt kunde Wikström testa prediktioner om kriminalitet på nya sätt. Hans data inkluderade exponering för moraliskt farliga situationer, liksom ungdomarnas moraliska övertygelser och benägenhet att begå brott. Genom regelbundna intervjuer av både föräldrar och barn, har Wikströms forskning gett oss stora insikter i den roll föräldrar spelar för att förebygga ungdomsbrottslighet genom att aktivt begränsa barns tillgång till jämnåriga som trotsar konventionell moral.”  länk: Vinnare av kriminologipriset 2016

För oss som samarbetar med PO i det komparativa projektet MINDS/PADS+ är detta förstås särskilt roligt. Vi i projektgruppen – och hela kriminologiska institutionen i Malmö – gratulerar PO till den prestigefyllda utmärkelsen.

Länk: http://www.crim.cam.ac.uk/people/academic_research/p-o_wikstrom

Per-Olof Wikström delar priset med Travis Hirschi och Cathy Spatz Widom.

 

Marie Torstensson Levander – professor och forskningsledare för MINDS

Jan Waldenströms gata stängs av för motortrafik 6-20 november

Den 6 november – 20 november stängs Jan Waldenströms gata av för motortrafik i höjd med kraftstationen (Jan Waldenströms gata 11), vid infart från Carl Gustavs väg. Gatuavstängningen beror på inkoppling av vatten- och avloppssytem till den nya byggnaden på Jan Waldenströms gata 11A-D.

In- och utfart till sjukhusområdet måste under denna tid ske via Fritz Bauers gata, alternativt via Inga Marie Nilssons gata. Parkerande hänvisas i första hand till parkeringshuset Södervärn på Fritz Bauers gata.

Vägbanan/trottoaren är öppen för gång- och cykeltrafik längs Jan Waldenströms gata 4-6 under hela arbetets gång. In- och utkörsel är därmed möjlig till Carl-Bertil Laurells gata samt till Jan Waldenströms gata 5-7 (MFC), där även parkeringsplatserna är tillgängliga.

För att förhindra trafikkaos kommer in- och utfart till Carl-Bertil Laurells gata att regleras med trafiksignaler och vid behov en trafikvakt. Det kommer att vara möjligt att vända och köra ut på Carl Gustafs väg om man av misstag har kört in på området denna väg trots omskyltning.

För mer information hänvisas till Susanne Karringer, kommunikatör på Nya sjukhusområdet Malmö, tel: 072-50 63 721