Glöm inte lägga in forskningsarbetena i MUEP inför årsredovisningen

Årets produktion ska vara registrerad senast 2015-12-18 för att ge utrymme för kvalitetskontroll av Biblioteket samt eventuell komplettering.

Här hittar du instruktioner för registrering.

Tänk på att lämna komplett biblio­grafisk information till varje publikation, för att intresserade alltid ska kunna få korrekt och fullständig referens via MUEP.

Hälsar Thomas Strandberg, kanslichef

Lämna ett svar