UR Samtiden sänder

Nu lanserar UR Samtiden serien “Flyktingfrågor och antirasism”. På tisdag och onsdag sänds inslag från en konferens som Institutionen för socialt arbete nyligen arrangerade.
Inslagen kommer att läggas ut på urplay.se direkt efter sändning.

Tisdag 24 november
15:45 – 16:00 Frivilliga och kommunala insatser

Onsdag 25 november
14:00 Dom kallas ensamkommande
14:10 Välfärdsstatens utmaningar
15:15 Från rasism till rasifiering
15:30 Antirasistiskt arbete

Lämna ett svar