Docentföreläsning – Marcus Herz

Välkommen till docentföreläsning med Marcus Herz, Institutionen för socialt arbete. Titeln på Marcus docentföreläsning är Ett kritiskt och levande socialt arbete – forskning om socialarbetare, möten och människor.

Tid: 14 juni, klockan 16:00 – 18:00
Plats: A0406, Niagara, Nordenskiöldsgatan 1

U 106

U 106 som tidigare var representationsrum är nu ombyggd till föreläsningssal. Salen är dock inte bokningsbar, den är för närvarande uthyrd till Lärande och samhälle som använder den till utbildning för nyanlända, det så kallade snabbspåret.