Ny löneadministratör

Lilly Kjellander är ny löneadministratör för HS. Hennes kontaktuppgifter är: 

  • 040-665 7019
  • lilly.kjellander@mah.se

Karin Adamsson som tidigare arbetat som löneadministratör går i pension.

Tack till Er alla för ett mycket gott samarbete under de år jag arbetat med Er.
Med vänlig hälsning
Karin Adamsson

Seminar: RefWorks for systematic searches

DESCRIPTION

Systematic searches generate a large number of references and conducting the same search in several databases will result in duplicates. In this session, Malmö University Library offers you an opportunity to learn how to use RefWorks when doing systematic searches. We will guide you through the steps of importing and managing your references in a structured way.

The seminar will cover:

  • How to import a large number of references from different databases into your
  • Refworks-account
  • How to systematically work with your folders
  • How to check for duplicates

Session pre-requisites:

Sign up for an account in RefWorks: https://www.refworks.com

Date and time:

Thu 23 March 2017
09:00 – 11:30

Location:

Ellipsen, Health & Society Library
Jan Waldenströms gata 25
Malmö

Seminarium: Together for inclusion

På seminariet Together for inclusion, som arrangeras av Malmö museer tisdagen den 21 mars, presenterar Elisabeth Mangrio, universitetsadjunkt på Institutionen för vårdvetenskap, sin senaste artikel om barnhälsovård och familjer från utlandet. Hon kommer även berätta om sin pågående studie i forskningsprojektet MILSA 2.0.

Från seminarieinbjudan:

The European project Welcome to Europe – inclusion, integration & internationalization focus on migration-related issues. The participation communities in Finland, Lithuania, Italy, Montenegro and Sweden have created a platform for dialogue to share experiences on how to successfully welcome new members in the societies.
We want to show that during difficult times people will benefit more from helping each other rather than turning their backs on one another. This seminar aims to present successful experiences from inclusion work and initiatives in Sweden.

I inbjudan hittar du mer information

Ny bok: Socialpsykiatrins grunder – människans villkor

Magnus Englander och Karin Ingvarsdotter från Institutionen för socialt arbete har kommit ut med en ny bok: Socialpsykiatrins grunder – människans villkor

Socialpsykiatri har utvecklats åt olika håll runt om i världen. I Sverige har begreppet socialpsykiatri framför allt avsett socialtjänstens utbud av stöd och service för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Den här boken tar sig an socialpsykiatri som vetenskapligt område och syftar till att avtäcka socialpsykiatrins grunder som ett multidisciplinärt forskningsfält, där ämnen som filosofi, medicin, psykologi, antropologi och socialt arbete ingår.

Läs mer om boken här

Brev från HS nya dekan Anders Kottorp

I augusti tillträder Anders Kottorp som ny dekan för Fakulteten för hälsa och samhälle. Anders är för tillfället professor i arbetsterapi vid University of Illinois at Chicago och har tidigare varit verksam vid Karolinska Institutet. Läs medarbetarnyheten här

Brev från nya dekanen

Anders Kottorp har skrivit ett brev till er medarbetare på fakulteten.

Brevet på svenska

Brevet på engelska – vänligen vidarebefordra till era engelsskpråkiga kollegor

Ny dekan på HS tillträder 1 augusti

Det blir Anders Kottorp, professor i arbetsterapi, som tar över som fakultetens nya dekan. Han tillträder den 1 augusti och kommer närmast från University of Illinois at Chicago. Mer information om Anders Kottorp och hans tillträde kommer längre fram men du kan läsa mer om honom på UICs hemsida.

Thomas Arnebrant sitter som tillförordnad dekan fram till den 1 augusti. 

Stöd och råd i ditt webbredaktörskap

Med start den 25 januari bjuder kommunikationsavdelningens webbgrupp in dig som behöver support och stöd i ditt redaktörskap till vår Webbstuga varje onsdag 14-16. Satsningen är ett komplement och påbyggnad till grundkursen i Episerver. Här kan du bland annat få hjälp med layout och struktur, problem med länkning och bilder eller rubriksättning på din webbsida. Löpande under våren kommer vi även att tillägna vissa tillfällen till tema tillgänglighet på webben, detta för att förbättra webbplatsens kvalitet och se till att vi lever upp till lagkrav.

Tid och plats
Var: OR:C527, Orkanen, plan 5 i biblioteket.
När: Webbstugans drop-in onsdagar 14-16.


Vill du lära dig filma med din telefon eller läsplatta, lära dig mer om digitala möten eller prova Mentimeter? Läs mer om detta här