Bedömning av ansökningar

Malmö universitet har en universitetsövergripande bedömningsgrupp som beslutar om tilldelning av MFS-stipendier, samtliga fakulteter är representerade i gruppen. Gruppen består av följande personer:

Hälsa och samhälle: Vakant
Lärande och samhälle: Mats Johnsson, mats.johnsson@mau.se
Bodil Liljefors Persson, bodil.liljefors@mau.se
Odontologiska: Vakant
Kultur och samhälle: Lena Isaksson lena.isaksson@mau.se (GPS)
Teknik och samhälle: Zahra Ghaffari zahra.gaffari@mau.se
Studentkåren: 
Yuliyan Konstantinov, yuliyan.konstantinov@malmostudenter.se
International Office:
Kajsa Khanye, kajsa.khanye@mau.se (handläggare)
Karin Frydenlund (juridisk beslutsfattare i egenskap av chef)

Bedömningsgruppen utgår från Universitets- och högskolerådets riktlinjer vid bedömning. Riktlinjerna finns under §8 i detta dokument: Allmänna villkor. Alla grundkvalifikationer skall vara uppfyllda, sedan är det ansökans samlade genomförbarhet som bedöms. Då vägs alla variabler i ansökan in, så som val av ämne och metod, frågeställning, kontakter i värdlandet, studentens medvetenhet och mognad, rimlig budget, bakgrundsresearch, säkerhetsläget i landet och ev. risker för studentens personliga säkerhet.

Det är meriterande om den sökande har tidigare erfarenheter av utvecklingsfrågor genom t.ex. resor eller studier. Positivt är också om den sökande kan dokumentera ett allmänt internationellt engagemang.

Beslutet kan inte överklagas.

 

 

Ett svar på ”Bedömning av ansökningar”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *