Sida Alumni-programmet

Uppdraget vänder sig till dig som beviljats och genomfört en MFS-studie. 

Nästa ansökan för att bli en av Malmö högskolas deltagare i Sida Alumni öppnar i höst. Mail med information skickas till samtliga MFS-studenter 2013 och 2014 när det är dags att söka.

Sidas Kommunikationsavdelning (Sida KOM) vill nå ut till breda målgrupper såsom unga vuxna och intresserad allmänhet. Enligt regeringsuppdraget till Sida ska den svenska allmänheten ”ha god kunskap om situationen i utvecklingsländer, svenskt bistånd, det svenska biståndets resultat samt frågor som rör utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer.”

Enligt statistiska undersökningar (som gjorts på beställning av Sida) ligger biståndsviljan hos den svenska allmänheten på en hög nivå, som den gjort under en längre tid. Dock har de fördjupade kunskaperna om biståndets innehåll och metoder på senare tid sjunkit. Inte minst när det gäller unga människor.  Därför finns det anledning för Sidas Kommunikationsavdelning att fokusera på metoder som ger fördjupad kunskap till målgrupperna.

Många MFS-studenter är enligt Sida KOMs efterforskningar mycket intresserade av att få praktisk användning för sina erfarenheter och att dessa sprids till den svenska allmänheten.

Sida beslutade därför i slutet av 2011 att satsa på denna grupp i ett utbildnings- och kommunikationsprojekt som kallas Sida Alumni. Sida avser att varje år knyta till sig ett mindre antal studenter som har relevant ”fälterfarenhet” och är intresserade av att under ett år genomföra kommunikationsinsatser på gymnasie- och högstadieskolor, förvaltningar, myndigheter, organisationer, företag och så vidare. Dessa studenter får inför sitt uppdrag utbildning i kommunikationsmetodik och biståndskunskap.

Projektet har varit väldigt lyckat och kommer under 2014 att genomföras i samarbete med tio lärosäten: Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Jönköping, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Södertörns högskola och Umeå universitet.

Målet är att varje Sida Alumni-kommunikatör under 2014 genomför 15 föreläsningar/kommunikationsinsatser på gymnasie- och högstadieskolor, förvaltningar, myndigheter, organisationer, företag och så vidare. Målgruppen för kommunikationsinsatserna ska ha fått en fördjupad förståelse, insikt och kunskap kring situationen i utvecklingsländer, svenskt bistånd, det svenska biståndets resultat samt frågor som rör utvecklingens drivkrafter i utvecklingsländer.

I Sida Alumni-programmet ingår att du får:

 • Utbildning i bistånds- och utvecklingsfrågor anpassad efter uppdraget. Exempel på det kan vara föreläsningar, konferenser och studiebesök.
 • Utbildning i kommunikationsfrågor anpassad efter uppdraget.
 • Ett uppdrag att under 2014 genomföra minst 15 informationsinsatser (ett avtal kommer att skrivas mellan studenten och Sida för 2014).
 • Ett Sida Alumni-intyg efter att insatsperioden är över (förutsatt att uppdraget genomförts enligt avtal).
 • En ersättning för hela insatsperioden på 10 000 kr (förutsatt att uppdraget genomförts enligt avtal).
 • Värdefull erfarenhet och möjligheten att skapa sig ett större kontaktnät.

Är du intresserad av att söka till Sida Alumni-projektet, är du välkommen att maila in din ansökan med ett personligt brev som svarar på hur och varför du uppfyller de önskemål och krav som du finner nedanstående i punktform. Du ska även bifoga ditt CV.

Ansökan mailas till MFS-handläggaren.  Märk mailet “Sida Alumni”. Rekryteringen sker i samarbete mellan Malmö högskola och Sida.

Till Sida Alumni-programmet söker vi dig som:

 • Bor i, eller med rimlig närhet, till den stad där lärosätet/institutionen du sökte ditt MFS från, ligger. (Föreläsningarna/kommunikationsinsatserna är tänkta att i första hand genomföras i området kring det aktuella lärosätet.)
 • Har ett stort intresse för kommunikationsfrågor och är intresserad av att sprida information och kunskap om bistånd, utvecklingsfrågor och din fältstudie, till en varierad målgrupp.
 • Har en förmåga att entusiasmera och engagera människor
 • Kommunicerar väl både muntligen och skriftligen samt kan anpassa språk och tilltal beroende på målgrupp och situation. (Projektet handlar i första hand om muntlig kommunikation, men innehåller också skriftliga delar såsom att blogga på hemsidan.)
 • Har ett särskilt intresse för kommunikation och pedagogiska föreläsningar för målgruppen ”unga vuxna”.
 • Känner sig trygg och bekväm med att tala inför en grupp människor, exempelvis en gymnasieklass
 • Står bakom Sidas arbete.
 • Vill och har möjlighet att lägga cirka 50 timmar under ett år på kommunikationsinsatser kopplade till projektet.
 • Är intresserad av att lära sig mer om Sidas arbete, bistånd- och utvecklingsfrågor samt kommunikationsfrågor, kopplade till uppdraget.
 • Framgångsrikt har genomfört en MFS-fältresa.
 • Har förmåga att självständigt engagera skolor och organisationer för att ta emot en föreläsning från Sida Alumni-programmet. (Skolbesöken/föreläsningarna/ kommunikationsinsatserna förväntas studenten till stor del själv aktivt boka in genom att kontakta gymnasieskolor, organisationer, företag och så vidare.)
 • Kan arbeta självständigt såväl som i grupp. (De flesta insatser kommer att genomföras på egen hand. Dock kommer vissa aktiviteter – exempelvis större events eller dylikt – genomföras av flera Alumni-studenter i grupp.)
 • Kan närvara på utbildnings-/fortbildningsdagar (preliminärt 6-8 februari 2014) i Stockholm. Du förväntas även delta på ytterligare två datummässigt utspridda utbildnings- och avtackningsdagar i Stockholm, samt en till två pedagogiska fortbildningsdagar i eller nära en stad i regionen där du bor och verkar.

Meriterande är om du har:

 • Dokumenterad erfarenhet av informations-, kommunikations- och/eller pedagogiskt arbete
 • Utbildning i kommunikation, information eller pedagogik
 • Har erfarenhet och kunskap kring konkreta bistånds- och utvecklingsprojekt utöver MFS-studien

För mer information om ansökningsförfarandet kontakta:

Anna Singhateh, anna.singhateh@mah.se, tel 040-665 71 66.

För mer information om Sida Alumni-projektet, se www.sidaalumni.se

Mikael Botnen Diamant, ansvarig (extern konsult, Sida) – 072-303 89 01

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *