Publikationer

Avhandling
Grander, Martin (2018) For the Benefit of Everyone? : Explaining the Significance of Swedish Public Housing for Urban Housing Inequality Dissertation Series in Migration, Urbanisation, and Social Change. Faculty of Culture and Society. Malmö University

Publicerade peer review-artiklar:
Grander, Martin (2018) ‘Off the Beaten Track? Selectivity, Discretion and Path-Shaping in Swedish Public Housing’, Housing, Theory and Society
Grander, Martin (2017). ‘New Public Housing: A Selective Model Disguised as Universal?—Implications of the Market Adaption of Swedish Public Housing’, International Journal of Housing Policy, Volume 17, 2017, issue 3, pp. 335-352.
Grander, Martin (2011) ‘Learning through mentoring – Mentors as Bearers of a Model for Learning for an Integrated Society‘. Education & Social Work. Journal of Applied Social Sciences. Vol 1, No 1 (2011). ISSN: 2013-9063.

Publicerade böcker och rapporter (i urval):
Salonen, Tapio; Grander, Martin & Rasmusson, Markus (2019) Segregation och segmentering i Malmö. Malmö stad
Rasmusson, Markus; Grander, Martin & Salonen, Tapio (2018) Flyttkedjor – En litteraturöversikt över befintlig forskning om bostadsflyttkedjor. Stockholms Läns Landsting
Grander, Martin. and Stigendal (2018) ‘Malmö; North and South Sofielund’, I Güntner, S. et al. (eds) Local Matters. Berlin: Peter Lang, pp. 189–214.
Hyreskommissionen (2018) Hyresrätten i framtiden – rapport från Hyreskommissionen. Grander, Martin (2017) Nyttan med allmännyttan. Artikel i tidskriften PLAN, nr. 4 2017. 
Grander, Martin (2017) Vem värnar om det allmänna? I Olsson, T (Ed.) Höra hemma – om det bostadspolitiska dilemmat. Stockholm: ArkDes
Grander, Martin & Jaensson, Lotta (2016) Investeringar för jämlikhet. Rapport om lösningar på bostadsfrågan (Rapport skriven på uppdrag av Socialdemokraterna)
Grander, Martin (2015) Allmännyttans samhällsansvar I T. Salonen (Ed.), Nyttan med allmännyttan. Stockholm: Liber.
Grander, Martin (2015) Samhällsansvar på affärsmässiga villkor – tolkningar och konsekvenser av lagen om kommunala bostadsaktiebolag I T. Salonen (Ed.), Nyttan med allmännyttan. Stockholm: Liber.
Balkfors, Anna; Grander, Martin & Stenquist, Bjarne (2015) Hållbara renoveringar med Malmö som exempel I Lind, Hans och Mjörnell, Kristina (Red) Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering. Borås: SIREN
Grander, Martin (2015) WorkPackage 7: Malmö. Multisectoral cooperation for social sustainability (Rapport inom Citispyceprojektet)
Grander, Martin (2015) Work Package 6: Malmö. Multisectoral cooperation for social sustainability (Rapport inom Citispyceprojektet)
Björk, Fredrik; Grander, Martin; Faester, Monika & Lundgaard Andersen, Monika (2014) Samarbejde omkring unges indtræden på arbejdsmarkedet (Slutrapport NEO-projektet)
Grander, Martin & Alwall, Jonas (2014) Work Package 4: Malmö (Rapport inom Citispyceprojektet)
Grander, Martin & Stigendal, Mikael (2014) Work Package 3: Malmö (Rapport inom Citispyceprojektet)
Grander, Martin (2013) Work Package 2: Malmö: Symptoms and causes of inequality affecting young people (Rapport inom Citispyceprojektet)
Grander, Martin & Stigendal, Mikael (2012) Att främja integration och social sammanhållning Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting
Grander, Martin & Sild Lönroth Carina (2011) Mentorskap för barn och unga Malmö: Malmö högskola
Grander, Martin (2010) Bi-annual Report on Urban Development in Sweden Paris: URBACT/The European Commission
Eriksson, Martin (2008) I skönlitteraturens tjänst Malmö: Malmö högskola.
Eriksson, Martin (2007) De kommer bara när det brinner
Eriksson, Martin (2006) Young People from Exclusion to Inclusion – Case Study Report Malmö: City of Malmö.

Medverkar som fotograf i:
Bohman, Helena; Westerdahl, Stig; Öresjö, Eva (red) (2014) Perspektiv på fastigheter. Malmö: Malmö University. Department of Urban Studies, Mapius 17
Stigendal, Mikael (2010) Cities & Social Cohesion. Malmö: Malmö University. Department of Urban Studies, Mapius 6