Samtal: Flykt på Moriska Paviljongen

151103-flyktingar-Lesbos-fotograf-Anders-Hansson
Hur ska Sverige tillvarata all ny kompetens hos de människor som kommer hit? Vad krävs för att erbjuda de som får asyl möjligheter till jobb och bra skola? Onsdag 18 november arrangerar Malmö högskola samtalet “Vi har öppnat våra hjärtan, men nu då?” på temat flykt. Välkommen!

Mer information:
Facebook-event
Mah:s kalender

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *