Arbetaren – kan skönlitteraturen uppgradera bilden av arbetarklassen?

När vi tänker på arbetaren ser vi ofta en man i blåställ framför oss. Men arbetarklassen har förändrats på senare år. Vår tids arbetare producerar oftare vård, omsorg och tjänster än industriprodukter och arbetarklassen har gått från att vara mans- till att vara kvinnodominerad. I medierna och i politiska diskussioner dominerar emellertid äldre bilder av arbetarna. En konsekvens av detta är att det blivit svårare att förstå och bekämpa klassorättvisor. Men i arbetarlitteraturen synliggörs dagens arbetarklass och de orättvisor den utsätts för. Magnus Nilsson är professor i litteraturvetenskap. Han forskar om arbetarlitteratur och studerar bland annat på vilket sätt den kan fungera som plattform för klassmedvetande och klasspolitik.

Föreläsningen är den av “I huvudet på en professor“, Malmö universitets populärvetenskapliga föreläsningsserie.