Jag skulle vilja hitta en skönlitterär bok om döden som passar en årskurs fyra!

Hur hittar man egentligen barn- och ungdomslitteratur på tema? I december träffade jag och min kollega Hanna ett gäng blivande lärare för att prata om just det här. Studenterna hade en examinationsuppgift där de skulle planera ett större tematiskt arbete och i det arbetet skulle de bland annat välja ut och motivera litteratur (skönlitteratur, facklitteratur, medietexter etc).

Men hur hittar man litteratur om döden som passar en årskurs fyra? Det finns givetvis flera olika vägar att gå. Visst är det så att man känner till en hel del barn- och ungdomslitteratur och kanske kan man få ett tips från en vän, en kursare eller kanske en lärare. Men det finns fler vägar och verktyg att gå vilket vi tipsade studenterna om. Bland annat så finns det bibliografier (böcker som tipsar om böcker) från BTJ, boktipssidor på webben, bloggar etc. Men man kan också söka med hjälp av ämnesord i bibliotekskatalogen. Vi tipsade också om hur man kan hålla sig uppdaterad på vilken barn- och ungdomslitteratur som ges ut genom bland annat Barnbokskatalogen och att man genom Svenska barnboksinstitutets bokprovning kan få information om olika trender i utgivningen under året.

Men när man pratar om böcker så vill man ju också visa, speciellt alla fina och intressanta bilderböcker som ges ut. Därför plockade vi även ihop och pratade om några böcker på olika teman, några favoriter och några med intressant och speciellt innehåll.

Min fundering är om inte fler av lärarstudenterna på Malmö högskola skulle kunna ha användning för och bli inspirerade av ett sådant här tillfälle? Är det något som passar i din kurs så hör gärna av dig så planerar vi in ett tillfälle tillsammans!

Läs gärna mer om våra tips: http://www.mah.se/Bibliotek/Soka-information/Tema/Tips-om-barn–och-ungdomslitteratur/

 

Undervisa tillsammans!

Sitter och tänker på så mycket roligare och mer givande det blir för våra studenter när vi bibliotekarier får möjlighet att ha lärarna med när vi undervisar i informationssökning! Allra bäst blir det naturligtvis om vi både planerar och håller i själva undervisningstillfället tillsammans, men bara att lärarna sitter med ger en helt annan tyngd åt undervisningen. Vi kan hjälpas åt att svara på studenternas frågor och det vi lär ut blir inte bara en ”bredvid-kunskap” utan kan knytas ihop med övriga ämnen studenterna läser. Så om ni lärare har möjlighet – kom och var med!

Svenska ämnesord och WebDeweySearch

Just nu planerar jag ett undervisningstillfälle i Svenska ämnesord för bibliotekskollegor. Svenska ämnesord finns nu i en ny version.  I databasen Svenska ämnesord finns termer, som används av många svenska bibliotek för att innehållsbeskriva medier – ett tips för att hitta söktermer för sökningar i Summon och Libris.

Sedan sommaren 2011 använder Malmö högskolas bibliotek det internationella klassifikationssystemet Dewey Decimal Classification (DDC), vilket möjliggör samarbete med utländska bibliotek i tillgängliggörandet av medier. Är man nyfiken på det nya sifferbaserade klassifikationssystemet och vad siffrorna betyder kan man använda sökverktyget WebDeweySearch.

Bra artikel om handledning

Biblioteket är just nu i slutfasen av ett projekt som heter Studenthandledning i frirummet. Projektet är ett samarbete mellan biblioteket och SPS/Studieverkstaden på Malmö högskola. Kort handlar projektet om att undersöka bibliotekariens och språkhandledarens  handledarroll i  högskolan och vi tittar också på hur samarbetet mellan Studieverkstaden och biblioteket kan stärkas. Vi återkommer så klart till projektrapporten inom kort när den väl är färdig. Så länge kan vi i projektgruppen inte motstå att tipsa om en artikel som varit en stor källa till inspiration. Artikeln heter ”Handledning av examensarbeten som lärande i the zone of proximal development” och är skriven av David Ekholm, doktorand i socialt arbete vid Linköpings universitet och den är publicerad i senaste numret av Högre utbildning.  Artikeln problematiserar handledarrollen i förhållande till studenten och ger värdefulla perspektiv på handledningsprocessen. Rekommenderas varmt!

http://nile.lub.lu.se/ojs/index.php/hus/article/view/5342/4904

 

 

 

Men kostar ni ingenting?

Ibland dyker det upp gästbloggare här på I huvudet på bibliotekarien. Idag bloggar Lotta Wogensen, funktionsansvarig för Kundtjänst & undervisning på biblioteket här:

Vi får ibland frågor från lärarkollegor, om vad vi kostar när vi går in och undervisar i deras kurser. Och svaret är – ingenting.  Jo, naturligtvis kostar det, men fakulteterna betalar inget extra när vi går in och undervisar om informationssökning, värdering, källkritik och referenshantering.  Att undervisa inom dessa områden hör till högskolebibliotekets kärnverksamheter – det är det vi gör. Likväl som vi köper in böcker, katalogiserar, ställer databaser till förfogande, stödjer vetenskaplig publicering, så har vi en omfattande pedagogisk verksamhet där vi handleder och undervisar studenter. Biblioteksbesök, boklån, databassökning, forskarpublicering och undervisning i informationssökning har ni redan betalt med högskolegemensamma resurser. Så tveka inte att boka undervisning i informationssökning genom dina kontaktbibliotekarier. Det har dina studenter rätt till!

Lotta Wogensen, funktionsansvarig Kundtjänst & undervisning

Smart pyssel

Fredagen den 30 november har vi kompetensfredag på Bibliotek och IT och tipsar varandra om olika sätt att använda mobil utrustning i jobbet – appar, siter, trix, med mera. I kommentarerna till det här inlägget hittar du dessa idéer och tips!

Roligaste fortbildningen

”Vem äger rättigheterna till en artikel som publicerats i en vetenskaplig tidskrift?” ”Vet dom som granskar vem som skrivit artikeln och kan det innebära risk för jäv?” Två frågor som tandteknikerstudenter ställde oss inför gårdagens slutseminarium. Två viktiga och mycket stora frågor som de själva formulerat efter sitt arbete med fallet ”Such a MeSH”.

Vi avslutade fallet för denna höst för 5e? 6e? året i rad; min tandteknikerkollega Evaggelia Papia, bibliotekariekollegan Helena och jag. Efter att studenterna fått fallet om Pelle får de undervisning av biblioteket. Därefter fortsätter de att arbeta vidare i basgrupp och ställer oss slutligen nyuppkomna frågor till stutseminariet som vi besvarar då.

Att besvara dessa frågor är en av årets roligaste fortbildningssituationer. Det kräver sökningar och fördjupning utöver det vanliga, nagelfarande av databasers bakgrundssidor och att jag konsulterar mina kollegor i frågor de kan bättre än jag, till exempel i upphovsrätt. För att kunna besvara frågorna såsom studenterna ställt dem måste jag utöka mina sakkunskaper samtidigt som jag får en bild av hur studenterna närmar sig några av de otaliga aspsekterna av information, vetenskaplighet och sökningar. I arbetet med fallet tror jag vi lär oss mycket av varandra – studenter, lärare och bibliotekarie.

Sökverkstad med drop-in

På biblioteket har vi sedan länge undervisat i huvudsak på två sätt. Dels förbokade lektioner, dels förbokade handledningar. På Biblioteket Hälsa och Samhälle har vi upplevt att handledningarna har varit väldigt tidskrävande, och många gånger är de problem användarna behöver hjälp med av sådan art att man ganska snabbt och enkelt kan hjälpa dem att komma vidare i sitt arbete. Därför gör vi den här terminen ett försök med en öppen sökverkstad med drop-in. Sökverkstaden, som bemannas av en bibliotekarie, är öppen 12-14 på onsdagar och lokalen är Ellipsen. Antalet besökare har varierat mycket, men det verkar lovande så här långt.

Forskningsbaserad utbildning – AKL-kurs, 5 hp

För att fördjupa mina kunskaper inom det pedagogiska området, läser jag just nu kursen Akademiskt lärarskap – forskningsbaserad utbildning, 5 hp. Syftet med kursen är ”att ge olika perspektiv på vad forskningsanknuten undervisning kan betyda och hur den kan komma till uttryck i egen undervisningspraktik”.  Genom kursen känner jag att jag kommer att utveckla min undervisning genom nya kunskaper, bla om olika forskningsbaserade pedagogiska modeller. Genom kusen har jag också  lärt känna personal från högskolans olika områden. Just nu funderar jag på min examinationsuppgift och hoppas kunna fördjupa mig i hur min undervisning kan utvecklas och bidra till en bättre forskningsbaserad undervisningsmiljö. Jag hoppas att kursen kommer att ges vid fler tillfällen så att fler får möjlghet att gå kursen!

I huvudet på studenten

Som bibliotekarier har vi förmånen att få träffa studenter från många olika områden på Malmö högskola. Vi får ta del av intressanta uppsatsämnen, vi får inblick i problem som studenter stöter på i sökandet efter relevant forskning och vi kan få vara med om guldstunder som när studenten hittar en vetenskaplig artikel eller bok som matchar uppsatsämnet perfekt. Inte minst kommer vi studenternas uppsatsarbete nära när de bokat handledning i informationssökning. Hur hittar jag internationell forskning? Hur gör jag en systematisk litteraturstudie? Hur avgränsar jag min sökning? Var kan jag hitta ny forskning? Detta är några exempel på frågor som vi försökt hjälpa studenter med under hösten 2012.
I rapporten Studenten i informationssökningsprocessen kan man läsa mer om vad som rör sig i huvudet på studenten när det gäller informationssökning.

Läs mer om bibliotekets handledning