Hur lär man sig söka information?

En bra utgångspunkt tänker jag är att faktiskt se informationssökning som något särskilt som ska läras, alltså inte något som man får försöka få koll på medan man egentligen gör något annat (t ex skriver en uppsats). Ja, informationssökning måste så klart vara inbakad i något annat ibland – för det mesta – annars skulle det ju inte ha så stort syfte, men för att lära sig informationssökning är det en poäng att ibland koncentrera lärandet på just det.

Ett klassiskt exempel på en informationssökningsuppgift är den annoterade bibliografin: att utifrån en frågeställning söka litteratur, välja ut ett antal källor och göra en kort beskrivning av varje källa med en motivering till varför man valt den till sin bibliografi. Motiveringen kan handla om typen av källa (”jag valde den här för att det är en vetenskaplig artikel…”), författare (”…av en författare som är välkänd forskare inom området…”) eller utifrån abstract och ämnesord (”…abstract och ämnesord stämmer överens med min frågeställning…”). Man behöver alltså inte läsa varje enskild källa för att göra sin bibliografi, syftet med uppgiften är istället att söka litteratur men också att träna på att välja källor.

En bra sak med den här uppgiften tycker jag är att den så lätt går att knyta till andra uppgifter studenten ska göra. En annoterad bibliografi kan man ju göra i samband med att man skriver uppsats, men här får man koncentrera sig just på informationssökandet och –väljandet. Sedan kan man gå vidare och fortsätta arbeta med de andra delarna i uppsatsen.

Det finns mycket skrivet om annoterade bibliografier på nätet, bl a finns en kort beskrivning i en exempelsamling om examinationer från NSHU: http://www.kursutveckling.se/dok/nshu_Examination.pdf. Där finns också många andra tips på uppgifter och examinationer som kan stärka studenters informationskompetens.

Och googlar man på annotated bibliography får man många exempel på hur man kan utforma uppgiften.

På bloggen kommer vi att fortsätta tipsa om uppgifter som utvecklar studenternas informationskompetens. Har du någon bra uppgift, skriv gärna i kommentarsfältet!

Om delning

Jobbar i informationsdisken och slås plötsligt av hur ofta biblioteksbesökarna och jag delar skärm. En del har en laptop med sig som de visar kurslistan på, andra har matat in boktiteln – eller en bild av boken – i mobilen och räcker över. Själv knappar jag in och vrider på diskdatorns skärm så gott det går stup i kvarten, för att vi ska kunna dela synfält. Delad glädje är dubbel glädje – men delad skärm är minskat avstånd.

/Ewa

 

Välkommen!

Det här är en blogg för dig som är lärare på Malmö högskola och är intresserad av informationskompetens och hur man kan utforma undervisning som stärker studenternas informationskompetens. På biblioteket har vi tagit fram ett idépapper för informationskompetens där vi försöker formulera våra tankar kring detta. På den här bloggen tänker vi att vi kan utveckla och konkretisera vad vi menar. Du är så klart välkommen att kommentera, tipsa och diskutera.