Utemiljön Gäddan 8

Hej,

 

Jag och Marianne Endunge (Byggnad och Service) hade ett möte med NCC och gatukontoret den 25/10 gällande deras arbetsområde för arbetena med Neptunigatan.

Handikapparkeringarna blir kvar där de är idag och infart till dessa kommer att ske via Citadellsvägen. Citadellsvägens infart öppnar måndag den 31 oktober. Containrarna flyttas längre upp mot det nya avspärrningsstaket som sätts upp.

Nya cykelparkeringar kommer att installeras för Malmö högskola och Procivitas studenter/elever/personal.

 

All inpassering av personal/studenter och besökare kommer ske genom entrén Citadellsvägen 7. Den norra entrén av Malmö högskola kommer att stängas och bara kunna användas vid nödutrymning. Ny uppsamlingsplats kommer upprättas och beskrivas inom kort.

 

Byggnationen runt Malmö högskola Gäddan 8 kommer att pågå i ca. 3 år.

 

Husvärd för Gäddan 8, Anders Spetz kommer informera vad som händer under tidens gång.

 

Finns ytterligare frågor så hör vänligen av dig.

 

Avstängning av gas

Hej !

Eon Gas håller på med att lägga om gasservisen till Malmö högskolan i Gäddan (Södra Neptunigatan),därför kommer gasen att stängs av några timmar under morgondagen(161025) på eftermiddag. Ring gärna om du har frågor.

 

Våning 1 till 3

Hej,

 

Idag(161024) startar arbetet med dessa våningar. DEt kommer att bli en del oväsen från dessa arbeten.

Första våningen beräknas att vara klar i Januari 2017, de övriga Mars 2017.

 

Har Ni frågor hör av Er till mig.

 

 

 

Utemiljö

Hej alla !

Tisdag 25 oktober 15.00 kommer jag och Marianne från Byggnad och Service att träffa Gatukontoret samt fastighetsägaren angående vår utemiljö.

 

Arbete i Gäddan 8

    Information Gäddan 8

 

Under vecka 42 och 43 kommer blästring och spårning i betongplatta utföras. Arbetet medför en del oväsen. Arbetet gäller våning 1 i huskropp B.

Arbetet kommer utföras enligt nedan tider.

 

Blästring

Blästring kommer att utföras med start;

fredag    21/10, 17:00 – 09:00 lördag 22/10

måndag 24/10, 17:00 – 08:15 tisdag 25/10

 

Spårning

Spårningen kommer att utföras med start;

Tisdag 25/10, onsdag 26/10 och torsdag 27/10 kväll med start 17:00 – 08:15 dagen efter.

 

Jul…

Julen står för dörren. Jag efterlyser lite jul idéer i Gäddan 8.

Hör av Er till mig. Bästa iden belönas av vår hustomte..

 

Brandövning 161005

Hej.

 

Idag hade vi en utrymningsövning på Gäddan 8, det tog sex minuter att utrymma Gäddan 8.

Detta är mycket bra.

 

20161005_100805