Bibliometri-seminarium på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm

Den 13 november arrangerade Forums arbetsgrupp för bibliometri inom SUHF ett seminarium om bibliometriska metoder för att mäta sampublicering, samverkan och bibliometrins prediktionskraft som bland cirka 50 andra jag och Malmö högskolas bibliometriker, Hampus Rabow, var på. Två av de fyra föredragshållana uppehöll sig kring frågor som rörde mätning av samarbeten med andra lärosäten respektive samverkan med näringsliv. Båda använde sig av databasens Web of science adressfält. Även om bara en del av ett lärosätes samarbete kan identifieras på detta vis, erhålls kärnan av samarbeten, nämligen de som åstadkommer en sampublikation. Det skulle vara intressant att på detta sätt undersöka vilka samarbetspartners Malmö högskola har inom högskolesektorn, men också vilka andra aktörer som sampublikationerna vittnar om.

Rickard Danell från sociologiska institutionen vid Umeå universitet presenterade en studie om bibliometrins prediktionskraft av framtida prestationer. Även om tillvägagångssättet inte var rättframt, kunde han med hjälp av en pilotstudie inom två forskningsfält sluta sig till att tidigare citeringar predikterade bättre än det tidigare antalet publikationer, men inte så bra att prediktionen skulle kvalificera till att användas som underlag i ansökningar om externa medel eller i rekryteringssyfte. Andra faktorer än tidigare prestationer kommer naturligtvis in i bilden. En spännande studie med bäring på Mattheus-effekten: “Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har”.

Det går att ta del av föredragens bildpresentationer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *