1. IDÉ

Utställningsprocessen börjar med inventering av idéer. Utställningsidéer kan komma från bibliotekets omvärldsbevakning; genom att scanna av aktuell forskning och relevanta samhällsfrågor. Idéer kan också komma utifrån; förfrågan från forskare/forskargrupp, förslag från kommunikatörer osv

Idéer och tips inför kommande utställning

Därefter formuleras syftet med utställningen. Innan man lämnar detta steg ska man kunna svara på frågorna:

VAD vill vi kommunicera med utställningen?

VARFÖR vill vi kommunicera detta?

Det gäller att under hela processen kritiskt reflektera över ämne, frågeställning och genomförande.