Om projektet (Svenska)

Kunskapsbaserad teknik för kompetensutveckling inom byggnadsindustrin

Mål

Kunskapsbaserad teknik för kompetensutveckling inom byggnadsindustrin är ett forskningsprojekt som drivs av Malmö högskola och finansieras av Sveriges Byggindustrier (BI). Projektet binder samman Byggteknik och Mediateknik inom fakulteten för Teknik och Samhälle. Projektet utforskar livslångt lärande inom byggindustrin. Projektet syftar till att belysa hur användning av internet och digital teknik kan förbättra förutsättningarna för effektivitet i informationshantering och lärande i byggbranschen samt hur detta i sin tur kan påverka faktorer som:

  • Säkerhet
  • Kvalitet i arbete och slutprodukt
  • Effektivitet i byggprocessen
  • Produktivitet på byggarbetsplatsen
  • Rekryteringsunderlag

Under projektet kommer vi att fokusera på några olika fall tillsammans med intressenter för att hitta nya sätt att möta problem och utmaningar för hur kommunikationsteknik kan användas i byggindustrin. Vårt mål är att göra kommunikationsteknik mer tillgängligt samt utforska hur det kan användas för att förbättra utbildningskvalitén för vanliga arbetsuppgifter inom byggindustrin.

Handlingsplan

Vår forskningsmetodik är användarcentrerad och vi ämnar samskapa lösningar tillsammans med användare. Samskapande metoder genererar bättre resultat genom att aktivt involvera intressenter genom hela processen. Intressenternas mål och intressen är en viktig del av forskningen och vi kommer att använda oss av flera metoder från användarcentrerad design bland annat intervjuer och workshops. Vårt mål är att utforska behoven hos utbildare, byggnadsarbetare och byggföretag. I workshoparna kommer vi att utforska olika sätt att närma sig ett fall, lärande, problemlösning och att dela med sig av information med andra.

Vi kommer att använda oss av “rapid prototyping” och teknikskisser för att skapa små och enkla prototyper som det går snabbt att testa och anpassa. Prototyperna kommer att utvecklas och utvärderas tillsammans med intressenter under workshoparna.

  • Forskningsprojektet syftar till följande:
  • Förståelse av hur kommunikationsteknik kan användas för att stöda yrkesutveckling och lärande – genom litteraturstudier, intervjuer och kontakter inom byggindustrin.
  • Att skapa goda exempel av kommunikationsteknik inom digital teknik och e-learning för industrin – genom användarcentrerad design.
  • En rapport i syfte att skapa underlag för framtida arbete inom kommunikationsteknik samt utvecklande av nya forskningskontakter.

Forskarlag

Mats Persson är universitetslektor i byggteknik och byggproduktion på Malmö Högskola. För närvarande prefekt för Institutionen för medieteknik och produktutveckling som omfattar ämnesgrupperna Medieteknik, Produktdesign, Ingenjörsvetenskap samt Matematik/naturvetenskap. Han har utvecklat utbildningar och utbildningsmaterial för byggindustrin och även varit involverad i både nationella och internationella forskningsprojekt för livslångt lärande för industrin. Kontakt

Daniel Spikol är universitetslektor inom mediateknik på Malmö Högskola. Spikols huvudsakliga forskningsintressen är i design och utveckling av mobila och allestädes närvarande miljöer, som undersöker olika former av samverkan för att främja formell och informell forskningsbaserad inlärning, lek och utforskning. Spikol är intresserad av att utveckla och öka designens roll för att främja förståelsen hur människor navigerar över fysiska och virtuella utrymmen på ett aktivt och kreativt sätt. Kontakt

Nils Ehrenberg arbetar som forskningsassistent på Malmö Högskola. Har tidigare arbetat med forskning och som interaktionsdesigner. Kontakt

Partners

Projektet finansieras av Sveriges Byggindustrier (BI)

Projektet drivs i samarbete med Byggipedia.

Comments are closed.