Detta ska åstadkommas

Kunskapsbaserad teknik för kompetensutveckling inom byggnadsindustrin är ett tema för forskning, utveckling och samverkan vid Malmö universitet. Ett flertal projekt har genomförst med finansiering från SBUF (Svenska Byggbranschens UtvecklingsFond), Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier), Boverket, AFA försäkring och Byggrådet. Projekten utforskar erfarenhetsåterföring och livslångt lärande inom byggsektorn. I olika delprojekt har undersökts hur användning hur kunskap om byggteknik och byggproduktion tillämpas med digital och hur effektivisering och hög kvalitet kan säkras både för byggnaden, i byggproduktionen och i den färdiga byggnaden. Faktorer som undersöks är t ex:

  • Personsäkerhet och arbetsmiljö
  • Kvalitet i arbete och slutprodukt
  • Effektivitet i byggprocessen
  • Produktivitet på byggarbetsplatsen
  • Kompetensförsörjning
  • Yrkesutbildningen

Comments are closed.